vrijdag 20 april 2018

Inspreken 17 april 2018 over onderhandelingen college-akkoord gemeente Hardenberg 2018-2022

Op dinsdagavond 17 april 2018 heb ik ingesproken over de onderhandelingen college-akkoord gemeente Hardenberg 2018-2022. Ik heb gepleit voor openbare onderhandelingen over de inhoud van het akkoord, en heb een aantal concrete punten ingebracht.

Samengevat:
- Verbetering N377 + op- en afritten in N36 ten zuiden van Dedemsvaart + nieuwe ontsluitingsweg industrieterrein Dedemsvaart.
- Leuk en aardig die eventuele proef met een basisinkomen, die proef mag niet ten koste gaan van inspanningen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen.
- Verbeter de spoorverbindingen (zie lijstje), en voeg daar aan toe een evenementenperron bij de Evenementenhal in Hardenberg.
- Meer toekomstbestendige seniorenwoningen (blije senioren en meer doorstroming op de woningmartk).


======================================

Inspreken oriënterende ronde gemeente Hardenberg 17 april 2018 over inbreng college akkoord

Onderhandelen op inhoud in het openbaar of achter gesloten deuren?
Met welke onderwerpen?

Voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden.

In de media valt te lezen dat als het gaat om personen, dat daarover achter gesloten deuren gesproken gaat worden, iets waar ik mij iets bij kan voorstellen.

Als het gaat om de inhoud van het toekomstige college akkoord, wil ik bepleiten dat daarover in het openbaar onderhandeld wordt. Immers menig kiezer vraagt zich nu af, met hoeveel Euro gaat de OZB omhoog stel dat het betaald parkeren in Hardenberg wordt afgeschaft.

Als het gaat om de inhoudelijke invulling van het college akkoord, wil ik hierbij een aantal punten onder de aandacht brengen.

1) In verbetering van de bereikbaarheid van Hardenberg en Ommen zowel via de weg als via het spoor wordt al enige jaren geinvesteerd, nog sterker daar wordt ook de komende tijd in geïnvesteerd, zie o.a. de investeringen in de N34, de N340 en Zwolle-Herfte. Wellicht was het u nog niet opgevallen, maar voor veel inwoners van de gemeente Hardenberg (en het attractiepark Slagharen) is de N377 heel belangrijk. Ik wil dan ook hierbij pleiten voor verbetering van de N377. En omdat de N34 / N340 belangrijker wordt (zie investeringen) en het niet zeker is dat de N377 verbeterd gaat worden, wil ik tevens pleiten voor op- en afritten in de N36 ten zuiden van Dedemsvaart gecombineerd met een nieuwe ontsluitingsweg naar het Industrieterrein in Dedemsvaart.

2) M.b.t. een mogelijk proef met het basisinkomen, ben ik van mening dat die proef niet ten koste mag gaan van de inspanningen om mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk te helpen. Tijdens de verkiezingscampagne en de debatten is weinig gepraat over de Participatiewet, en over het aan passsend werk helpen van mensen. Wil de gemeente Hardenberg over 4 jaar weer als “meest toegankelijke gemeente” gekozen worden, dan zal de gemeente Hardenberg op het punt van het aan passend werk helpen van mensen beter moeten scoren.

Om Peter Snijders te citeren: “We zijn nog lang niet klaar, dat is het nooit. Het is ook veel breder dan alleen een drempel door een gebouw. Het gaat erom dat iedereen gelijke kansen heeft, kijk maar naar het onderwijs of werkgelegenheid.” Einde citaat.

3) M.b.t. de spoorverbindingen, naast het investeren in Zwolle-Herfte, electrificatie Almelo – Mariënberg, stationsgebied Hardenberg Centrum en heropening station Bergentheim, wil ik bepleiten dat er een evenementenperron bij de Evenementenhal in Hardenberg komt. Ik wil in herinnering roepen dat de gemeenteraad in Hardenberg daar in 2009 unaniem voor pleitte.

4) En nu we toch toekomstgericht bezig zijn, wil ik ook bepleiten de realisatie van meer toekomstbestendige seniorenwoningen, niet alleen zorgt dit voor blije (toekomstige) senioren, maar zorgt dit ook voor meer doorstroming op de woningmarkt.

Tot zover.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart.

======================================

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt

dinsdag 27 maart 2018

CDA'er uit Dedemsvaart is klaar met Buma en zet partij-jas op Marktplaats (RTV Oost en NOS journaal)

Zondag 18 maart 2018 heb ik mijn CDA campagne jas (parka) en sjaal te koop gezet op marktplaats (inclusief politiek statement), nadat RTV Oost mij daarover belde 19 maart 2018, en ik daarover in de radio uitzending van RTV Oost geintervieuwd ben door Sandra de Geest, was de jas die ik te koop had gezet ook in het NOS 8 uur journaal van 19 maart 2018 te zien (circa 20:20 uur). Terwijl ik aanwezig was bij een politiek debat in de Voorveghter Hardenberg (19/03) kreeg ik diverse berichten over het 8 uur journaal, pas na meerdere berichten begon ik het te geloven.


CDA'er uit Dedemsvaart is klaar met Buma en zet partij-jas op Marktplaats
http://www.rtvoost.nl/nieuws/288458/cdaer-uit-dedemsvaart-is-klaar-met-buma-en-zet-partij-jas-op-marktplaats
Inclusief audio fragment duur 6 min 54 sec.

maandag 19 maart 2018 | 14:44
Laatst bijgewerkt: 21-3-2018 | 09:11
Gerrit Hartholt is er helemaal klaar mee. Het CDA-lid uit Dedemsvaart kan de conservatieve koers van partijleider Sybrand Buma niet meer aanzien en zet uit protest zijn CDA-jas en sjaal in Marktplaats. "Die jas draag ik al een paar maanden niet meer."

Hij wil met dit statement duidelijk maken dat Buma een andere koers moet varen. "Buma maakt van christen democratisch conservatief democratisch", beklaagt hij. "Daar voel ik mij niet bij thuis."

Jas tegen een goede prijs weg
De jas en sjaal staan eigenlijk symbolisch te koop op de website, maar als ze tegen een goede prijs weg kunnen dan zegt Hartholt daar geen nee tegen. "Maar het is bovenal een statement."

Of Hartholt woensdag een bolletje van de CDA-lijst rood gaat kleuren, weet hij nog niet. "Ik heb nog even de tijd om daar over na te denken." De jas doet Harholt in ieder geval niet meer aan. "Ik heb nog een rode jas, ik heb nog een blauwe jas. Desnoods doe ik twee of drie dunne jassen over elkaar aan."

Er is tot nu toe tien euro geboden op jas, waarvan het lusje kapot is.NOS campagneblog 19 maart 2018: Jas van CDA op Marktplaats
https://nos.nl/liveblog/2223252-campagneblog-rutte-vergelijkt-referendum-met-spelshow.html


Uitzending gemist NOS 8 uur journaal 19 maart 2018 (item rond 20:20 uur):
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/428629/Nos_Journaal.html


Te koop aangeboden partij-jas CDA-lid uit Dedemsvaart van Marktplaats verwijderd
http://www.rtvoost.nl/nieuws/288606/te-koop-aangeboden-partij-jas-cda-lid-uit-dedemsvaart-van-marktplaats-verwijderd

Nadat Marktplaats 20 maart 2018 s'avond laat met verwijzing naar de algemene voorwaarden de advertentie had verwijderd, heb ik die CDA jas en sjaal (circa 21 uur later) weer in een nieuwe advertentie te koop gezet, maar nu zonder politiek statement. Het hoogste bod was 20 maart s'avonds €31,31 tevens had iemand zich gemeld om de jas (en sjaal) ondershands te kopen.

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S.1 Bekijk hier alle uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018:
https://nos.nl/artikel/2223623-bekijk-hier-alle-uitslagen-van-de-verkiezingen.html

P.S.2 Op 04 april 2018 heb ik mijn CDA jas en sjaal verkocht (overdracht en betaling).
https://twitter.com/GerritHartholt/status/981544824468901888

dinsdag 13 maart 2018

Nederlanders hebben meer vertrouwen in de integriteit van hun gemeentebestuur dan van de regering

Op de website van Binnenlands Bestuur staat sinds 13 maart 2018 het artikel 'Meer vertrouwen in  gemeentebestuur dan in regering'.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/meer-vertrouwen-in-gemeentebestuur-dan-in.9583280.lynkx

Vooral het punt: 'Vermijden van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek.' Is een aandachtpunt.


Meer vertrouwen in  gemeentebestuur dan in regering

Auteur Eric de Kluis 13 mrt 2018

Nederlanders hebben meer vertrouwen in de integriteit van hun gemeentebestuur dan van de regering. Dat blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur en BNR Nieuwsradio.

Belang van de burger
Eerlijk zijn. Niet handelen vanuit het eigen belang maar vanuit het belang van de burger. Vermijden van belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. Betrouwbaar zijn en afspraken nakomen. Dat zijn volgens de 3.251 Nederlanders die meewerkten aan het onderzoek naar bestuurlijke integriteit de belangrijkste zaken die maken of een bestuurder al dan niet integer is. Lokale bestuurders krijgen van de Nederlandse bevolking een 6,5 voor integriteit. Ook provinciebestuurders en gemeenteambtenaren krijgen een 6,5. De Nederlandse regering wordt echter als minder integer gezien. Die scoort met een 5,8 een hele krappe voldoende. Een op de drie Nederlanders geeft de regering zelfs een cijfer van vijf of lager.

Uitgesproken negatief
Hoewel het lokale bestuur een voldoende scoort voor integriteit, is niet iedereen even positief. SGP-stemmers hebben nog het meeste op met het gemeentebestuur. Zij geven de lokale volksvertegenwoordigers een 7,3 voor integriteit. Ook kiezers van traditionele bestuurderspartijen als VVD, CDA en PvdA geven een ruime voldoende, evenals aanhangers van D66, ChristenUnie en GroenLinks. Met name stemmers op partijen die nog niet of nauwelijks deel uitmaken van gemeenteraden zijn uitgesproken negatief over de integriteit van lokale bestuurders. Dat geldt vooral voor kiezers die aangeven te gaan stemmen op de PVV (5,3), Forum voor Democratie (5,3) en DENK (4,2).

Beetje integer
Maar wat is dat precies, integriteit. Als bestuurder kun je niet een beetje integer zijn, zei de vroegere minister van Binnenlandse Zaken Ien Dales ooit. Klopt dat, of kun je juist nooit volledig integer zijn? Twee derde van de Nederlandse bevolking geeft aan dat het eerste waar is. Een beetje integer als bestuurder kan niet. Een derde stelt dat het niet mogelijk is volledig integer te zijn. Op de vraag of een voorzitter van een voetbalclub, die tevens raadslid is, mee mag besluiten over uitbreiding van het voetbalveld, antwoord slechts 22 procent positief. Als het een oud-voorzitter betreft, vindt 41 procent dat hij of zij mag meestemmen. Wel vinden de respondenten dat het belangrijk is voor een raadslid om daarnaast een maatschappelijke functie te vervullen. Ook vindt meer dan de helft van de Nederlanders (57 procent) dat een wethouder niet mag meebeslissen over de locatie van een verslaafdenopvang als de geplande locatie op honderd meter van zijn of haar huis ligt. Ook als de locatie een halve kilometer van het huis ligt, vindt nog altijd 54 procent dat een wethouder daarover niet mag meebeslissen.

Screening
Een overgrote meerderheid van de Nederlanders is van mening dat kandidaat-wethouders net zo uitgebreid gescreend zouden moeten worden als burgemeesters. Bijna negen op de tien Nederlanders (89 procent) vindt dit een goed idee. In november afgelopen jaar stelde burgemeester Lex Roolvink van de Noord-Brabantse gemeente Grave zo’n uitgebreide screening van kandidaat-wethouders voor. In de afgelopen jaren hebben tal van gemeenten al meer of minder uitgebreide screenings voor wethouders ingevoerd. Het plan van Roolvink behelst echter een screening waarbij ook de AIVD, Belastingdienst en Justitie betrokken zijn. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft gezegd in samenwerking met de gemeenten te willen kijken of een dergelijke screening een goed instrument is om integriteitsschendingen tegen te gaan.

Sancties
Ook zou een ruime meerderheid van de Nederlanders (77 procent) er voorstander van zijn om burgemeesters de mogelijkheid te geven om een raadslid of wethouder een disciplinaire maatregel op te leggen bij niet-integer gedrag. Een dergelijke maatregel is echter problematisch. Een burgemeester die een sanctie oplegt aan een raadslid raakt aan de verhouding tussen wetgevende en uitvoerende macht en tussen gekozen vertegenwoordigers en niet-gekozen bestuurders. Een gekozen volksvertegenwoordiger kan niet worden ontslagen, zolang hij of zij voldoet aan de vereisten van het raadslidmaatschap. En het is niet aan de zittende macht om grenzen te stellen aan de gekozen macht. Dat kan alleen de rechterlijke macht.

Over het onderzoek van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur en BNR Nieuwsradio wordt dinsdag 13 maart gedebatteerd in het programma Juridische Zaken op BNR, van 15.30-16.00 uur.

=======================================================

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

maandag 12 maart 2018

Steun de petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk'

Vrijdag 9 maart 2018 is de petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk' gestart. Uit berichtgeving blijkt dat slachtoffers van intimidatie op het werk nogal eens dubbel de dupe worden, of zoals blijkt uit geluiden die actiegroep Stoppestenophetwerk.nu bereiken soms zelfs drie dubbel de dupe worden. Dit o.a. omdat werkgevers soms hun zorgplicht in dit soort situaties niet nakomen. Deze petitie wil dat slachtoffers van (seksuele) intimidatie en/of pesten op het werk niet verpieteren, maar weer reïntegreren.

U kunt via deze URL deze petitie tekenen:
Petitie: Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk

Beschrijving: Veel slachtoffers van (seksuele) intimidatie en pesten op het werk, worden of gedwongen overgeplaatst, of verliezen hun baan en/of verliezen hun gezondheid. Deze petitie bepleit een verbetering van de reïntegratie van deze slachtoffers.

Aan: Tweede Kamer

Wij: Ondertekenaars van deze petitie

Constateren:
- Uit cijfers TNO blijkt dat er >1,2 miljoen werknemers te maken hebben met pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie op het werk.
- Veel van deze slachtoffers negatieve consequenties ondervinden.
- De europese kaderovereenkomst over geweld en pesterijen op het werk 2007 vermeld: Indien nodig zal bijstand en steun voor herintegratie verleend worden aan het slachtoffer.
- Veel werkgevers hun zorgplicht niet nakomen in deze.

Verzoeken: De Tweede Kamer om te onderzoeken hoe de reïntegratie van slachtoffers (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie op het werk verbeterd kan worden in Nederland.


=======================================================


Dedemsvaarter maakt vuist tegen intimidatie op het werk
De Stentor Vechtdal editie 17 maart 2018

=======================================================

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
Initiatiefnemer petitie 'Verbeter reïntegratie slachtoffers (seksuele) intimidatie en pesten op het werk'

zondag 4 maart 2018

Volksvertegenwoordiger of werknemer politieke partij?Er doet zich al een aantal jaren een fenomeen voor in de Nederlandse politiek en in het bijzonder in de Tweede Kamer, te weten volksvertegenwoordigers die in de praktijk niet volledig als volksvertegenwoordigers functioneren maar meer als werknemers van hun politieke partij. Zie bijvoorbeeld de manier waarop VVD en PvdA hun Tweede Kamerleden tijdens het kabinet Rutte II in het gareel hebben gehouden en houden.

Wat je ziet is dat in politieke partijen een beperkte groep bepaalt wie er op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer komt (met vaak een bijzondere rol hierin van de lijsttrekker), en als je niet 100% binnen de partijlijn blijft (strakke fractiediscipline) is er een grote kans dat je dan de volgende keer niet meer op de lijst wordt geplaatst.

Het resultaat van dit fenomeen is dat veel Tweede Kamerleden min of meer werknemer van hun politieke partij zijn in plaats van volksvertegenwoordiger, en dat de fractiediscipline mede hierdoor heel hoog kan worden opgevoerd, tot bij wijze van spreken tot kadaverdiscipline aan toe. Nog een gevolg van dit fenomeen is dat menigeen een verandering van baan van parlementslid naar staatssecretaris of minister als beloning ziet of als promotie ambieert, en om die “promotie” te kunnen krijgen werken ze graag mee aan het inruilen van hun volksvertegenwoordigers rol voor een rol als werknemer van hun politieke partij of nog een stap verder een rol als afdwinger van fractiediscipline (chief whip). Zie bijvoorbeeld de aanstelling van Martijn van Dam als staatssecretaris, en de manier waarop hij vertelt heeft over zijn “promotie” tot staatssecretaris. En de tomeloze ambitie van Ard van der Steur om minister te worden toen hij Tweede Kamerlid was. Juist de functie van Tweede Kamerlid / volksvertegenwoordiger zou de hoogste status moeten hebben in een democratie als de onze.

Schrijver dezens heeft nog niet helemaal zicht op hoe dit probleem op te lossen. Het zou mogelijk een structuurwijziging vergen. Er dient mijns inziens echter een evenwicht gevonden te worden tussen het werken met politieke partijen en een compleet individualistisch systeem (het andere uiterste), we moeten namenlijk ook weer niet het kind met het badwater weggooien. Transparantie als veel geprezen waarde van communicatie zou hierbij een probaat middel kunnen zijn. De huidige gang van zaken speelt zich teveel af in de schaduw van het politieke proces, te weten de achterkamertjes.

Waar zoal op letten in deze:
- Politici weten nu vaak heel goed wat er leeft op de vierkante kilometer in Den Haag. De burgers op hun beurt willen graag dat de politici goed weten wat er leeft in de samenleving en daar een antwoord op formuleren.
- Er is veel kennis in de samenleving, hoe kunnen we de boel zo organiseren dat die kennis door de politiek beter benut wordt?
- Hoe kunnen politieke partijen alle kennis in hun partij en aan de randen van hun partij benutten?
- In plaats van dat veel gesmoord wordt door de fractiediscipline is het zaak dat bevordert wordt dat dappere, onbevangen politici met lef een eigen en onderscheidend geluid laten horen.
- Aandachtspunt is ook dat er een veracademisering van de politiek heeft plaats gevonden, in de Tweede Kamer zitten tegenwoordig bijna alleen maar mensen die een HBO of WO opleiding voltooid hebben. In de huidige Tweede Kamer zul je bijvoorbeeld weinig lassers of productiemedewerkers vinden.
– Verder is het zo dat het soms een wedstrijdje is wie de meeste rapporten om de oren van de tegenstander kan gooien (wie heeft de meeste rapporten gelezen en wie kent al die rapporten het beste).
- Sommigen schetsen ook nog eens een soort tweedeling in de Nederlandse samenleving tussen de hoger opgeleiden en de lager opgeleiden. Hoe kunnen we die kloof verkleinen en slechten?

Dit overziend is een oproep op zijn plaats om een meer duale werkwijze te hanteren in de relatie parlement en regering. Vanuit diverse partijen komen opmerkingen in die richting. Het zijn oproepen om één van de essentiële kenmerken van een goed functionerende democratie in beschouwing te nemen. Daarmee wordt tevens een beroep gedaan op de kennis in de samenleving. Het is een logische consequentie van de toegenomen mondigheid en kennis van burgers. De maatschappelijke kwesties zijn tegenwoordig complexer dan ooit; hiermee omgaan vergt benutting van kennis vanuit alle hoeken van de samenleving. Landsbeleid moet blijven steunen op een bundeling en benutting van praktische ervaring, hier ligt een schone taak voor onze volksvertegenwoordigers.

Zo beschouwd is het tevens een oproep om de communicatielijnen meer te gebruik en impliciet meer open te stellen i.p.v. die te smoren in fractiediscipline. Ook in andere maatschappelijke sectoren kan de oproep voor open communiceren i.p.v. gesloten communiceren meer en meer worden gehoord.

Afrondend, mijns inziens moet er een einde komen aan het doorgeschoten fenomeen Tweede Kamerlid als werknemer van zijn of haar politieke partij, en is het zaak dat we weer volksvertegenwoordigers hebben en krijgen die het zijn van volksvertegenwoordiger weer zien als belangrijkste functie in een goed werkende democratie.

Of daarvoor een cultuur verandering nodig is, of een structuur verandering, of beide, dat is de vraag.

Groet Gerrit Hartholt
Linkedin:
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Biografie:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/biografie-gerrit-hartholt.html

P.S.1 Naar verluidt is het salaris van een Tweede Kamerlid circa €7.500 netto per maand, en is het wachtgeld van een Tweede Kamerlid circa €3.500 netto per maand, dit tenzij hier binnen de politieke partij waar zij lid van zijn andere afspraken over gemaakt zijn. (Bron een radio uitzending.) Indien iemand nadere informatie heeft, dan graag.

P.S.2 Tijdens Rutte 2 (en mogelijk eerder ook al) deed zich het fenomeen wachtgeld zitten voor, te weten een x aantal Tweede Kamerleden deden geen poging om het kabinet Rutte 2 ten val te brengen, dit zodat ze langer in de Tweede Kamer zouden kunnen zitten (incl salaris) en meer wachtgeld rechten zouden opbouwen.

woensdag 24 januari 2018

Laura Willemse probeert geld te verdienen over de rug van slachtoffers pesten op het werk

Op de zelfde dag dat EenVandaag aandacht besteedde aan het onderwerp pesten op de werkvloer, te weten dinsdag 23 januari 2018 n.a.v. het verhaal van Nicolette van Berkel, stuurde Laura Willemse voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer via info@pestenpreventie.nl (Mailchimp) een marketing / wervingsmail rond naar haar adressenbestand. De radio uitzending van EenVandaag over pesten op de werkvloer was van 15:00 uur - 15:30 uur, de (navolgende) wervingsmail werd door Laura Willemse verstuurd 23 januari 2018 om 15:33 uur.


Deze kans daar zat Laura Willemse op te wachten, vanaf nu gaat zij definitief proberen om veel geld te verdienen over de rug van slachtoffers pesten op het werk. Wat haar na 31 mei 2015 niet lukte (de media aandacht van RTL nieuws en NOS journaal proberen te verzilveren), dat probeert zij nu.


Bovenstaande is wat Laura Willemse over zichzelf zegt.


23 januari 2018 om 15:33
Training: Ingrijpen bij ongewenst gedrag

Datum: 15 en 16 maart 2018
Kosten: 1.359 euro excl. BTW, inclusief alle materialen
Locatie: Hoofddorp

Regelmatig krijgen organisaties te maken met ongewenst gedrag. Collega's en leidinggevenden vinden het hierbij vaak lastig dit te voorkomen en/of in te grijpen. Ook het stimuleren van gewenst gedrag is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom heeft stichting Pesten op de werkvloer in samenwerking met VU-ADRIBA de tweedaagse training Ingrijpen bij ongewenst gedrag ontwikkeld.

Tijdens deze training leert u ongewenst gedrag binnen uw organisatie te herkennen, te voorkomen en te verminderen, door op de juiste wijze in te grijpen en gewenst gedrag te stimuleren. De training is vooral geschikt voor vertrouwenspersonen, integriteitsmanagers, HRM- en P&O-professionals, management en leidinggevenden. De dagen worden verzorgd door ervaren trainers van trainingsbureau Pesten Preventie. 

Resultaten

Aan het eind van de training weet u onder meer:
  • Wat de gevolgen van pesten zijn voor uw organisatie
  • Hoe u ongewenst gedrag kunt herkennen en zo goed mogelijk kunt vastleggen
  • Wanneer u moet ingrijpen en hoe u moet ingrijpen
  • Met welke wetgeving (ARBO) ongewenst gedrag te maken heeft
  • Waarom en wanneer er pestgedrag kan ontstaan
  • Hoe u het geleerde binnen de organisatie kunt implementeren en borgen
  •  Wat u kunt doen aan preventie  
Meer informatie vindt u in de brochure op de website van Pesten Preventie.


   Interesse?   

Ook u kunt ongewenst gedrag voorkomen, verminderen en gewenst gedrag stimuleren. Schrijf u nu in voor de training op 15 en 16 maart 2018.
.
Mocht u niet kunnen in maart, de training wordt ook gegeven op:
31 mei en 1 juni 2018 of
15 en 16 november 2018

Tweedaagse training ‘Ingrijpen bij ongewenst gedrag’Volgens deze brochure is deze 2 daagse cursus ontwikkeld in samenwerking met Adriba VU.
Gedownload 24 jan 2018

Uit alles blijkt dat Laura Willemse zichzelf benoemd heeft tot deskundig expert, om dit in de markt te zetten, zet zij alle marketing kennis in die zij heeft (zij heeft immers marketing gestudeerd en niet voor anti-pest deskundige).

Resumerend: Laura Willemse probeert veel geld te verdienen over de rug van slachtoffers pesten op de werkvloer, zij denkt dat nu het moment gekomen is.

Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
Initiatiefnemer actiegroep www.stoppestenophetwerk.nu

Meer informatie over werkwijze Laura Willemse voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer, is o.a. hier te vinden:
Verzamelde bewijzen (naast deze bewijzen zijn er nog meer bewijzen):
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/de-verzamelde-bewijzen-tegen-voorzitter.html
Wat is relatie Stichting Pesten op de werkvloer met Nolin Uitgevers?
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/07/wat-is-relatie-tussen-stichting-pesten.html
Op voorstel tot uitpraten is met negeren (en nog het e.e.a.) gereageerd:
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2015/08/open-brief-met-voorstel-tot-uitpraten.html

Voorbeeld van zwabberen Laura Willemse:
- Eén op de tien gepeste werknemers pleegt zelfmoord
https://www.xperthractueel.nl/arbo/een-op-de-tien-gepeste-werknemers-pleegt-zelfmoord/
- De cijfers liegen er niet om: per jaar worden er 200 tot 300 zelfmoorden gepleegd, laat Willemse weten. „Allemaal met een directe link naar pesten op de werkvloer.”
https://www.metronieuws.nl/werkgeld/2018/01/pesten-op-werk-er-werd-geen-koffie-voor-me-gehaald
- Pesten op de werkvloer: 200 zelfmoorden per jaar
http://www.baaz.nl/pesten-op-de-werkvloer-200-zelfmoorden-per-jaar-0

zondag 14 januari 2018

Is Sybrand van Haersma Buma een verbindend leider? Conclusie: Nee.


Op 27 oktober 2012 presenteerde de commissie Rombouts van het CDA haar evaluatierapport met de titel ‘Om eenheid en inhoud’.

Evaluatierapport commissie Rombouts roept op tot eenheid
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/evaluatierapport-commissie-rombouts-roept-op-tot-eenheid/

Dat evaluatierapport bevat een aantal dwingende aanbevelingen, waaronder de dwingende aanbeveling, Herstel de eenheid. Daarvoor is krachtig en verbindend leiderschap nodig en een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden.

De vraag is nu, is Sybrand van Haersma Buma een verbindend leider, en heeft hij in het CDA gezorgd voor een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden?

Kijkend naar hoe Buma om is gegaan o.a. met het associatieverdrag met Oekraïne en het referendum daarover, en het aanstaande referendum over de sleepwet, kunnen er op zijn minst twijfels uitgesproken worden over of Buma een verbindend leider.

Buma heeft er niet voor gezorgd dat de voor en tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne bij elkaar zijn gekomen.

Buma doet op dit moment geen enkele poging om de voor en tegenstanders van de sleepwet bij elkaar te brengen, o.a. met zijn uitspraak dat hij de uitslag van het referendum zal gaan negeren.

Grote kans dat er nog veel meer dossiers te vinden zijn waaruit blijkt dat Buma niet zorgt voor een cultuur waarin verschillen overbrugd kunnen worden.

Met dit in het achterhoofd is dit opmerkelijk:

Buma 02 juli 2016: CDA wil dienstplicht invoeren: 'De verbinding moet terug'
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/cda-wil-dienstplicht-invoeren-de-verbinding-moet-terug

Buma 21 sept 2016: verbinding in de samenleving moet hersteld worden
https://www.cda.nl/actueel/nieuws/buma-verbinding-in-de-samenleving-moet-hersteld-worden/

Conclusie: Buma presenteerde zich tijdens de campagne als verbindend leider maar is geen verbindend leider. Je zou de indruk kunnen krijgen dat Buma de kiezers voor het lapje heeft gehouden.

CDA leden die er het zelfde over denken nodig ik uit om contact met mij op te nemen.

Voor de volledigheid:
- Op 2 juli 2016 om 21:40 uur heb ik Sybrand Buma gemaild met als onderwerp: 'Verbinding in de samenleving oké, maar dan ook verbindend leiderschap in het CDA.', tot op heden heb ik geen antwoord ontvangen op die mail.
- Op 5 juli 2016 om 21:03 uur heb ik het CDA partijbestuur gemaild met als onderwerp: 'Verbinding in de samenleving oké, maar dan ook verbindend leiderschap in het CDA.', ook op die mail heb ik tot op heden geen antwoord gehad.

Ben benieuwd hoe het CDA met kritische CDA leden omgaat, mocht blijken dat het CDA geen raad weet met kritische CDA leden (en daar lijkt het sterk op), hoe wil het CDA dan om gaan met kritische kiezers?

Groet Gerrit Hartholt hartholtcda (at) gmail.com
Linkedin  https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl
Facebook https://www.facebook.com/GerritJHartholt
Biografie  http://gerrithartholt.blogspot.nl/2013/12/biografie-gerrit-hartholt.html


Uitgebrachte voorkeurstemmen 15 maart 2017
https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2017/03/20/officiele-uitslag-tweede-kamerverkiezing-15-maart-2017
Mark Rutte               1.760.117
Geert Wilders           1.258.989
Alexander Pechtold     863.887
Sybrand Buma             788.073
Emiel Roemer              675.763
Jesse Klaver                 651.483

Ontwikkeling van het aantal CDA leden sinds 01 januari 2010
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2017/08/ontwikkeling-van-het-aantal-cda-leden.html

maandag 1 januari 2018

Een veilig 2018

Mark Rutte wenst alle Nederlanders een veilig 2018, een hele nette en terechte nieuwjaarswens. De vraag is of hij ook de vele slachtoffers van pesten, intimidatie en discriminatie op het werk in Nederland in 2018 een veilig nieuwjaar wenst?


Rutte wenst Nederland een veilig 2018


1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geintimdeerd.
Dat zijn 1,2 miljoen mensen.
https://pbs.twimg.com/media/DSSRSypWsAAP8U6.jpg

URL naar een kort filmpje over pesten op het werk:
https://twitter.com/goedwerken/status/936165596919713792/video/1

Groet Gerrit Hartholt
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'
Initiatiefnemer actiegroep Stop pesten op het werk .nu
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

zaterdag 30 december 2017

Een veilige jaarwisseling

Hierbij wens ik een ieder een veilige jaarwisseling


31 december 2017 twitter de politie met de slogan 'Laat ons veilig hulp verlenen'
https://twitter.com/Politie/status/947444224261312512
Citaat: "Collega Pieter kreeg tijdens de jaarwisseling zwaar illegaal vuurwerk naar zich gegooid, én werd bekogeld met stenen. Lees zijn verhaal! #veilighulpverlenen" Einde citaat.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

Update 30 december 2017
Dode door vuurwerk in Swifterbant
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/dode-door-vuurwerk-in-swifterbant
Citaat: "De herkomst van het vuurwerk wordt onderzocht. Buurtbewoners spreken van een 'enorme knal'. De toedracht is volgens betrokkenen dramatisch geweest. Getuigen krijgen slachtofferhulp aangeboden." Einde citaat.

Update 30 december 2017
Startschot met carbid gaat fout: schutter krijgt steekvlam in gezicht
https://www.ad.nl/binnenland/startschot-met-carbid-gaat-fout-schutter-krijgt-steekvlam-in-gezicht~a05c705b/

Update 30 december 2017
De Consumentenbond stuurde een mail met informatie over dekking vuurwerkschade:
https://www.consumentenbond.nl/autoverzekering/vuurwerkschade-welke-verzekering-dekt-wat?CID=EML_NB_NL_20171230
Citaat: "Jaarlijks zorgt vuurwerk voor meer dan 10 miljoen aan schade aan woningen en auto’s. Bekijk vooraf wat jouw verzekering vergoedt." Einde citaat.

Bericht van 03 januari 2017
’Ineens ben je doelwit’
https://www.telegraaf.nl/nieuws/34694/ineens-ben-je-doelwit
Citaat: "De maat is vol voor politieagenten. Wie nachtdienst heeft op oudejaarsavond, weet dat hij kan rekenen op een regen van stenen en vuurwerk. Agent Pieter (25) was dit jaar aan de beurt om spitsroeden te lopen en geeft een huiveringwekkend beeld van de nacht van de korte lontjes. „We moesten rennen voor ons leven.”" Einde citaat.

Bericht van 28 december 2017
Traumachirurg ziet op 1 januari 'oorlogsverwondingen': 'Letsel is níet normaal'
https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/traumachirurg-ziet-op-1-januari-oorlogsverwondingen-letsel-is-neniacute-et-normaal~ac251f2f/

Artikel 29 december 2017
Waarom steken we vuurwerk af met Oud en Nieuw?
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/waarom-steken-we-vuurwerk-af-met-oud-en-nieuw/
Citaten:
Geen oude traditie
- Toch is het afsteken van grote hoeveelheden vuurwerk met Oud & Nieuw minder vanzelfsprekend dan het misschien lijkt: de gewoonte kwam pas op in de tweede helft van de vorige eeuw.
- "Nederlanders die terugkeerden uit Indonesië, stimuleerden de gewoonte om vuurwerk zelf af te steken met Oud en Nieuw,” vertelt Margry. “Zij hadden het weer opgepikt van de Chinezen, die met hun Nieuwjaar vuurwerk laten ontploffen om gevaar af te wenden.”
Einde citaten.

Update 31 december 2017
Vuurwerk veroorzaakt in Overijssel veel brandjes op Oudjaarsdag
http://www.rtvoost.nl/nieuws/283034/vuurwerk-veroorzaakt-in-overijssel-veel-brandjes-op-oudjaarsdag#

Update 31 december 2017
Vuurwerk ontploft in woning in Nordhorn, schade 10.000 euro
https://www.tubantia.nl/dinkelland/vuurwerk-ontploft-in-woning-in-nordhorn-schade-10-000-euro~a428529a/

Update 31 december 2017
Man krijgt steekvlam in gezicht bij carbidschieten Wijthmen
https://www.destentor.nl/zwolle/man-krijgt-steekvlam-in-gezicht-bij-carbidschieten-wijthmen~a39cb95f/

Update 31 december 2017
Tientallen woningen in Hoogezand ontruimd om gaslek door vuurwerk
https://www.nu.nl/binnenland/5069666/tientallen-woningen-in-hoogezand-ontruimd-gaslek-vuurwerk.html

Update 01 januari 2018
Cameraman bekogeld met zwaar vuurwerk in Haagse Schilderswijk
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/cameraman-bekogeld-met-zwaar-vuurwerk-in-haagse-schilderswijk

Update 01 januari 2018
Ruim dertig vuurwerkslachtoffers en veel alcoholvergiftigingen tijdens Oud en Nieuw in Overijssel
http://www.rtvoost.nl/nieuws/282895/ruim-dertig-vuurwerkslachtoffers-en-veel-alcoholvergiftigingen-tijdens-oud-en-nieuw-in-overijssel#

Update 01 januari 2018
Nieuwjaarsnacht 2018 : schietpartijen, hulpverleners aangevallen en branden
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/nieuwjaarsnacht-2018-schietpartijen-hulpverleners-aangevallen-en-branden
Citaten:
- In Den Haag werden agenten op verschillende plekken belaagd door groepen jongeren.
- Net gesproken met arts van Haga Ziekenhuis in Den Haag. Zegt dat er veel minder mensen op spoedeisende hulp binnenkomen dan normaal met oud & nieuw. Oorzaak waarschijnlijk het slechte weer.
- In Rotterdam heeft de politie mogelijk een schietpartij kunnen voorkomen.
Einde citaten.

Update 01 januari 2018
Gewonden en forse schade door extreem zwaar vuurwerk bij jaarwisseling
https://nos.nl/artikel/2210131-gewonden-en-forse-schade-door-extreem-zwaar-vuurwerk-bij-jaarwisseling.html

Update 01 januari 2018
Jongen (14) verliest hand door vuurwerk in Nieuw-West
https://www.parool.nl/amsterdam/jongen-14-verliest-hand-door-vuurwerk-in-nieuw-west~a4552195/
Citaat: "Het explosief ging daarna volgens de politie sneller af dan het drietal had verwacht." Einde citaat.

Update 01 januari 2018
Jongeren gooien vuurwerk naar gezin en slaan vader ziekenhuis in
https://www.ad.nl/binnenland/jongeren-gooien-vuurwerk-naar-gezin-en-slaan-vader-ziekenhuis-in~a5b208ad/

Update 04 januari 2018
135 mensen met brandwonden rond feestdagen
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2018/135-mensen-met-brandwonden-rond-feestdagen/

Update 04 januari 2018
Meer kinderen gewond door vuurwerk
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/meer-kinderen-gewond-door-vuurwerk
Citaten: Het aantal jonge slachtoffers van ongelukken met vuurwerk is de afgelopen jaarwisseling gestegen ten opzichte van een jaar eerder. 119 kinderen jonger dan 15 kwamen met oud en nieuw op de spoedeisende hulp terecht, tegen 99 in 2016.
In totaal werden er 434 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld op de spoedeisende hulp, 8 procent minder dan vorig jaar. Bijna de helft van alle vuurwerkslachtoffers is jonger dan 20, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL en de NOS. Einde citaten.

zondag 24 december 2017

Peilingen politieke partijen eind december 2017

Hierbij een overzicht van de peilingen van de politieke partijen eind december 2017.

In dit overzicht heb ik verwerkt de peilingen van EenVandaag (de Stemming), de Politieke Barometer en Maurice de Hond (Peil).


De Stemming EenVandaag 19 dec 2017 (grafisch)
http://stemming.eenvandaag.nl/zetelverdeling/86


De Stemming EenVandaag 19 dec 2017 (cijfers)

De hele uitslag is als volgt: VVD 29, PVV 21, CDA 15, D66 15, SP 15, GL 13, PvdA 11, PvdD 5, CU 6, 50P 5, SGP 3, Denk 2, FvD 10.


Politieke Barometer 20 dec 2017 grafisch

VVD 31, PVV 18, CDA 14, D66 16, SP 12, GL 13, PvdA 10, PvdD 6, CU 6, 50P 5, SGP 3, Denk 4, FvD 12.


Maurice de Hond Peil 24 dec 2017

VVD 27, D66 15, FvD 15, PvdA 14, PVV 14, CDA 14, GL 14, SP 14, PvdD 7, CU 5, 50+ 5, SGP 3, Denk 3.


Peilingwijzer Tom Louwerse cijfers 17 dec 2017
https://peilingwijzer.tomlouwerse.nl/p/laatste-cijfers.html

Ik ben sinds februari 1991 lid van het CDA, en volg het CDA dan ook al enige jaren, dat het CDA anno december 2017 in de peilingen op 13-15 zetels staat (aldus Tom Louwerse) verbaasd mij niet. Buma is bezig om de afkorting CDA te veranderen van Christen Democratisch Appel in Conservatief Democratisch Appel, dit niet alleen in beleid maar ook in cultuur. Bijkomend aspect is dat onder leiding van Buma niet de leden bepalen wat de koers is van het CDA, maar dat Buma (en de club om hem heen) dat doen. Voorbeeld: dat Buma na het Oekraïne referendum tegen het associatie verdrag met Oekraïne was, dat was niet de mening van de leden, maar dat was de politieke mening van Buma (om het Rutte moeilijk te maken). Dat dit aparte situaties opleverde laat zich raden, bijvoorbeeld op het najaarscongres van het CDA te Veghel 12 nov 2016 mochten de leden van het CDA van Buma niet over het associatieverdrag met Oekraïne discussieren. Een voorstel daartoe mocht niet ingediend worden, dat voorstel werd daarom achter de schermen de kop in gedrukt. Iets wat najaar 2017 veel CDA leden verbaasd is dat er geen geld is om het eigen risico bij de zorgpolis te verlagen, maar wel geld is om de dividend belasting af te schaffen.

Dat niet iedereen de koers van Buma voor zoete koek slikt blijkt o.a. uit het feit dat veel Christelijke scholen tegen de verplichte Wilhelmusles zijn.

Christelijke scholen tegen verplichte Wilhelmusles
https://www.trouw.nl/samenleving/christelijke-scholen-tegen-verplichte-wilhelmusles~aab8a23d/


Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. Omdat Buma de afkorting CDA aan het veranderen is van Christen Democratisch Appel naar Conservatief Democratisch Appel (niet alleen in beleid maar ook in cultuur), ben ik mij aan het herbezinnen op mijn activiteiten in het CDA en mijn lidmaatschap van het CDA.

zaterdag 23 december 2017

Fijne Kerstdagen

Hierbij wens ik een ieder Fijne Kerstdagen.


Fijne Kerstdagen

December 2017
Groet Gerrit Hartholt

Tractatieboom als onderdeel kerstdiner op school


Na enig overleg werd 21 december 2017 deze tractatieboom ingezet op school.
Als inhoud voor de tractatiezakjes werd gekozen voor chocolaatjes (recept: chocolade smelten en ze in vormpjes gieten).


Tractactieboom 21 december 2017

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. Aangezien de tractatiezakjes met inhoud werden meegenomen vermoed ik dat dit een eenmalig project is. ;-)

Sinterklaas surprise Zwembad


Als Sinterklaas surprise kreeg iemand dit jaar dit Zwembad.
De doos waar dit Zwembad bovenop gemaakt was, daar zat het kado in.Sinterklaas surprise Zwembad

Wie deze surprise gemaakt heeft is niet bij mij bekend.
Ik vindt dat deze surprise mooi gemaakt is, er is werk van gemaakt.

Groet Gerrit Hartholt

Sinterklaas surprise gezicht van Zwarte Piet

Als Sinterklaas surprise kreeg iemand december 2017 dit gezicht van Zwarte Piet.
Het kado (de kadootjes) zaten er in verstopt.


Sinterklaas surprise

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

maandag 18 december 2017

Sinterklaas surprise katten

Hoe maak je van plasticflessen een Sinterklaas surprise. Het resultaat zijn deze 3 fraaie katten (surprise).
De makers van deze surprise zijn bij ondergetekende bekend.

zondag 17 december 2017

Sinterklaas surprise hond

Hoe maak je van 5 chocoladeletters een surprise? Nou je maakt er bijvoorbeeld een hond van.Raad waar de chocoladeletters verborgen zijn in deze hond.

De makers van deze surprise zijn bij ondergetekende bekend.

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

maandag 11 december 2017

Dedemsvaart meer gezicht geven

Tot mijn verbazing las ik 5 december 2017 een artikel, het kwam er op neer dat iemand die kandidaat is voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Hardenberg, Dedemsvaart meer gezicht wil geven. Dit via CDA Hardenberg.

Oud-Kamerlid Cisca Joldersma wil Dedemsvaart meer gezicht geven
https://www.dedemsvaartsecourant.nl/nieuws/dedemsvaart/519154/oud-kamerlid-cisca-joldersma-wil-dedemsvaart-meer-gezicht-geven.html


Dit verbaasd mij.

Ik heb niets tegen Cisca Joldersma, ik heb wel wat tegen de werkwijze van CDA Hardenberg.
Wat daarbij een rol speelt is o.a. het volgende:

======================================================
======================================================

Ik vindt dit een bijzondere ontwikkeling.

Toen ik probeerde Dedemsvaart meer gezicht te geven, bijvoorbeeld door te pleiten voor op- en afritten in de N36 ten zuiden van Dedemsvaart (stond in het verkiezingsprogramma van CDA Hardenberg), werd daar door CDA Hardenberg met negeren op gereageerd.

Toen ik het onderwerp 'Zonnepanelen ook voor Huurders' aankaartte, werd dit door diverse CDA afdelingen opgepakt maar niet door CDA Hardenberg (nog sterker ik kreeg een boos telefoontje van CDA Hardenberg).

Toen ik het onderwerp 'Stop pesten op het werk' aankaartte (een normen en waarden onderwerp), heb ik daarvoor geen steun gekregen vanuit CDA Hardenberg.

Tijdens de evaluatie van de verkiezingen in 2014 door CDA Hardenberg werd er gezegd: er had een gereformeerde vrouw uit Dedemsvaart op de lijst moeten staan (die stond er toen niet op).

Eigenlijk geeft CDA Hardenberg nu toe dat ze de afgelopen jaren te weinig aandacht aan Dedemsvaart hebben besteedt (ondanks dat de huidige CDA wethouder in Dedemsvaart woont).

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart.
Initiatiefnemer van voorstellen als 'Bevordering werkgelegenheid om Nederland sterker te maken'.

======================================================
======================================================

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

zaterdag 2 december 2017

Bent u ook benaderd door Pronet Advies en wilden ze u ook een offerte / contract voor energielevering mailen?

Als er nieuws is wordt dit blogartikel bijgewerkt.

22 november 2017 en 29 november 2017 werd ik gebeld door Pronet Advies (hun telefoonnummer was niet zichtbaar), tijdens beide telefoongesprekken vroegen ze om mijn mailadres zodat zij een "voorstel" voor energielevering zouden kunnen mailen, hier ben ik niet op ingegaan. Ze presenteren zich als een soort energievergelijker (overstapservice voor energie), iets waar ik grote twijfels bij heb of ze dat ook zijn.

Op mijn vraag wat sturen jullie mij toe, is dat een soort contract? Kreeg ik ontwijkende antwoorden.
Vanaf het moment dat ze om mijn geboortedatum gingen vragen (ze wilden mij een contract / offerte toesturen met voorstel tot energielevering door NLE), wist ik 100% zeker dat er iets niet klopt bij Pronet Advies.

Graag verneem ik van anderen die benaderd zijn door Pronet Advies, wat hun ervaringen zijn met Pronet Advies.

Zelf heb ik een klacht ingediend bij Consuwijzer, dit mede ivm het bel-me-niet-register.
https://www.consuwijzer.nl  088 0 70 70 70
Heb ik contact opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Voorbeeldbrieven zoals over inzage, correctie en verzet direct marketing:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/voorbeeldbrieven
Heb ik navraag gedaan bij mijn netbeheerder (in mijn geval Enexis).
Ik heb mijn geboortedatum niet aan Pronet Advies verstrekt toen ze daar naar vroegen.
Ik heb mijn mailadres niet aan Pronet Advies verstrekt toe ze daar naar vroegen.


De manier waarop Pronet Advies te werk ging vondt ik misleidend:
- Zowel op 22 nov als op 29 november zeiden ze dat ze inzage hebben in mijn verbruikcijfers dit via de energieleveranciers / netbeheerder, hoe exact wilden ze mij niet vertellen, wel vroegen ze mij om toestemming. Opvallend was dat de verbruikcijfers waar zij mee kwamen niet kloppen, en verschilden.
Op 22 nov zeiden ze dat mijn verbruik ruim 1000 m3 gas en ruim 700 kWh electriciteit zou zijn (na inzage bij de energieleveranciers).
Op 29 nov zei Laura de Wit van Pronet Advies dat mijn verbruik ruim 800 m3 gas en circa 350 kWh electriciteit zou zijn (na inzage bij de energieleveranciers).
Zowel de verbruikcijfers door hen gemeld op 22 nov als op 29 nov kloppen niet.
- Op 22 nov zeiden ze dat ze mijn contactgegevens via de netbeheerder hadden verkregen.
- Navraag bij mijn netbeheerder Enexis leerde dat netbeheerders geen contactgegevens verstrekken, en dat de enige manier waarop er inzage mogelijk is in de verbruikcijfers is via het aansluitregister, in dat aansluitregister staan wel verbruikcijfers maar dat zijn gemiddelden over de laatste 5 jaar.
- Op 22 november stelden zij zich tfn voor als Regionale Consumenten Adviesplatform (hierover kon ik niets vinden op internet).
- Toen ik 22 nov vroeg of zij een website hebben kreeg ik als antwoord Pronet (kon ik niet vinden), waarna zij zeiden Energiemanager. Navraag bij www.energiemanager.nl leerde mij dat ze daar de organisatie Regionale Consumenten Adviesplatform niet kennen.
- Zowel op 22 nov als op 29 nov wees Pronet Advies mij niet op het bel me niet register (jargon het recht van verzet.
- Op 22 nov wilden ze mij een contract toesturen, 5 jaar NLE voorschot €80 per maand.
- Op 29 nov wilden ze mij een contract toesturen, 5 jaar NLE voorschot €65 per maand.

Het doel van Pronet Advies lijkt te zijn het proberen aan te bieden van een energieleveringscontract (bijvoorbeeld NLE) wat qua maandkosten lager ligt dan de huidige leverancier. Door allerlei gegevens te vragen willen ze voor mij een offerte / contract opstellen en dit mailen. Of er dan vervolgens makkelijk van dat "contract" af te komen is, weet ik niet. Dat risico wilde ik niet lopen, daarom heb ik Pronet Advies geen toestemming gegeven om mij iets te mailen (ik heb mijn mailadres dan ook niet verstrekt).


Op de website van de Kamer van Koophandel kon ik eind november / begin december 2017 niets vinden over Pronet Advies. Zoeken op de naam leverde geen informatie op, intype van hun postadres te weten Lomanlaan 55 postcode 3526  XC Utrecht leverde ook geen informatie op.


Op de website van het SIDN is het volgende te vinden over de domeinnaam www.pronetadvies.nl

Domeinnaam: pronetadvies.nl
Status: actief
Houder: WEE CAPITAL Ltd.
Administratieve contactpersoon: domain@wee.bg
Registrar:
Key-Systems GmbH
Im Oberen Werk 1
66386
St. Ingbert
Germany
Abuse contact: Contactgegevens niet beschikbaar
Technische contactpersoon: domain@wee.bg
DNSSEC: nee
Domeinnaamservers lin9.isimtescil.net  lin10.isimtescil.net
Registratiedatum: 2017-08-07
Datum laatste wijziging: 2017-08-07
Administratie door: NL Domain Registry
Domicilieadres:
Omdat het adres van deze houder in het buitenland gevestigd is, heeft de houder gekozen om het kantooradres van SIDN als domicilieadres (briefadres) op te geven. Meer informatie over deze keuze vind je in de Procedure Domicilieadres.Bezoek aan de website van Pronet Advies op 02 dec 2017 leverde in ieder geval drie 404 not found meldingen op.
http://www.pronetadvies.nl/about-us.php
http://www.pronetadvies.nl/FAQ-s.php
http://www.pronetadvies.nl/terms-conditions.php
Op 5 dec 2017 heeft Pronet Advies de zojuist genoemde 3 URL's verwijdert van hun homepage.


Contactgegevens Pronet Advies:
Lomanlaan 55
Postcode: 3526  XC Utrecht
T: 085-732 6706
E: support@pronetadvies.nl
www.pronetadvies.nl
+31857326706

Op 5 dec 2017 heeft Pronet Advies het adres Lomanlaan 55 en postcode van hun website gehaald.


HELPDESK
Lomanlaan 55 
Postcode: 3526  XC Utrecht
T: 085-2084748 
E: support@pronetadvies.nl
+31852084748

Pronet Advies op facebook, op 02 dec 2017 hebben ze nog geen "likes".
https://www.facebook.com/Pronet-advies-1620424687976833/


Pronet Advies schrijft 02 dec 2017 over zichzelf:
http://www.pronetadvies.nl/over-ons.php

Wij zijn een adviessite voor consumenten die het net iets anders doet als anderen! Wat is het verschil vraagt u zich af? Bij ons is de klant ook koning nadat de handtekening is gezet! Met onze klantenservice staan wij tijdens de openingstijden volledig  tot uw dienst en beantwoorden graag al uw vragen. Dus ook nadat u bent overgestapt kunt u met vragen bij ons terecht.

Onze vergelijker is makkelijk te gebruiken door de klanten zelf om te beoordelen welk pakket en provider het best bij hem of haar past! Wij zijn dan ook volledig onafhankelijk en ons doel is om u zo goed mogelijk te helpen door te adviseren en eventueel te informeren tijdens de overstap….
Of niet! Want mocht u nu tevreden zijn en niet te veel betalen dan is ons advies om te blijven waar u bent! Misschien dat we u nog wel mogen helpen om uw diensten te verbeteren of eventueel te upgraden of downgraden..
Bent u gebeld door een van onze adviseurs en wilt u nog maals iemand aan de lijn dan kunt u via onderstaand formulier een terugbel afspraak maken of even het nummer op onze site bellen. Wellicht heeft u wat andere vragen twijfel niet om ons te contacteren ons advies is altijd kosteloos en vrijblijvend!


Pronet Advies schrijft 02 dec 2017 over hun energie overstapservice:
http://www.pronetadvies.nl/energie.php

Gratis overstapservice voor energie

Vergelijk de beschikbare energieproducten en maak je keuze. Vraag het contract direct online aan. Je nieuwe energieleverancier zorgt ervoor dat je oude energieleverancier wordt opgezegd. Zo kun je zorgeloos overstappen. Energie blijft gewoon beschikbaar, switchen is slechts een administratief proces. Je komt nooit zonder stroom of gas te zitten.


Op de website www.wieheeftgebeld.nl staan anno 03 december 2017 o.a. de volgende reactie.
https://www.wieheeftgebeld.nl/nummer/31852084748/p/2

21-11-2017
Gebeld terwijl ik in het Bel-me-niet register sta. Belden omtrent energieleveranciers.
15-11-2017
Als ik wat verder zoek kom ik bij dit nummer een facebookpagina van pronetadvies tegen. Doet iets met tefoon/internet pakketten vergelijken. Telefoonnummer lijkt van de 'helpdesk te zijn. Heel toevallig heb ik wel op internet gekeken naar nieuwe pakketten maar ik heb nergens mijn nummer achtergelaten. Dus vreemd dat ze dit hebben. Het lijkt dus commercieel te zijn.
14-11-2017
gevaarlijk nr omdat zeer goed mogelijk terugbellen resulteert in hoge kosten.....bij terug bellen is er ook geen normale telefoon toon te horen maar direct een irritant muziekje.

04 december 2017

Op 04 december 2017 heb ik Pronet Advies zelf opgebeld (1e wachtende), om hen te vragen hoe ze aan mijn telefoonnummer zijn gekomen. Ik kreeg Nico van Dalen van Pronet Advies aan de telefoon, die legde mij uit dat er volgens hem iets van 1,5 jaar terug contact tussen hen en mij is geweest, en dat er toen door hen is aangegeven dat als er voor mij een interessante aanbieding is dat ze dan weer contact met mij zouden opnemen. Op mijn vraag of het aanbod wat ze mij per mail wilden toesturen, of dat een contract is ja of nee kreeg ik een ontwijkend antwoord. Het antwoord wat Nico van Dalen van Pronet Advies gaf was dat er netjes een overzicht van tarieven in een overeenkomst wordt gezet. (Opmerking: feitelijk dus een contract.) Op mijn vraag sturen jullie mij een offerte waar ik op moet reageren of is het zo dat als ik er af wil dat ik dan moet reageren, gaf Nico van Dalen van Pronet Advies aan dat dit ook automatisch kan.

Dit telefoongesprek op 04 dec 2017 bevestigd mijn beeld dat Pronet Advies een overeenkomst / contract voor energielevering opstelt (wil opstellen), en dit voorzien van de benodigde gegevens zoals naam en adres per mail opstuurt (op wil sturen). Niet reageren betekent waarschijnlijk dat ik er dan aan vast zit, en als ik er vanaf wil moet ik zelf actie ondernemen.


Vraag: Onder welke naam is Pronet Advies te vinden bij de Kamer van Koophandel?
https://www.facebook.com/pg/Pronet-advies-1620424687976833/posts/?ref=page_internal


Update 6 dec 2017
Reactie Pronet Advies op Forum Vara Kassa

https://kassa.bnnvara.nl/vraag-beantwoord/vraag/huishouden-energie/pronet-advies-wil-mij-helpen-om-andere-energieleverancier-te-vinden

Pr
DOOR PRONET ADVIES - 6 DEC. 2017 OM 16:16
1 ANTWOORDEN / VRAGEN
0

Beste meneer Gerrit,
Als u nou eerst aan ons had gevraagd wie wij zijn en wat wij doen dan hadden wij deze conversatie nu niet hoeven te voeren. U bent eerst een belastende blog gestart op uw pagina en daarna heeft u een bericht geplaatst op ons facebookpagina. U hecht blijkbaar meer waarde aan aandacht en onnodige publiciteit i.p.v. antwoorden op uw vragen.
Dat u onze naam in dezelfde regel noemt met bedrijven die consumenten opbellen en onterechte vorderingen en aanmaningen sturen getuigd van een fantasievol karakter en provocateur gedrag.
Ter verduidelijking: wij onderhandelen in naam van de consumenten met energieleveranciers en krijgen een vergoeding voor elk nieuw binnen gebracht lid. Voor de rest willen wij hier liever geen tijd meer aan besteden.

ps: Excuses aan de lezers van dit bericht voor onze toon.
Voor de rest wensen wij u uiteraard een fijne dag verder.

Met vriendelijke groet,
Team Pronetadvies


Navolgend mijn reactie.


Ge
DOOR GERRITHARTHOLT 6 DEC. 2017 OM 21:22
1 ANTWOORDEN / 1 VRAGEN
Geacht Team Pronet Advies.

Dank voor jullie reactie.

- Zowel op 22 november 2017 als op 29 november 2017 hebben jullie mij niet gewezen op het bel-me-niet register (recht van verzet).
- Toen ik op 22 november 2017 vroeg hoe jullie aan mijn telefoonnummer kwamen, kreeg ik als antwoord via de energiebeheerder.
- Toen ik jullie op 22 november 2017 vroeg hoe jullie mijn verbruiksgegevens konden inzien kreeg ik een vaag antwoord.
- Toen ik jullie op 22 november 2017 en 29 november 2017 vroeg of dat wat jullie mij wilden toesturen een offerte is of een contract kreeg ik beide keren een vaag antwoord.
- Toen ik op 04 december 2017 bij jullie navraag deed over of dat wat jullie opsturen een offerte is of een contract kreeg ik opnieuw een vaag antwoord.
- Toen jullie medewerkers mij op 22 november 2017 en 29 november 2017 vertelden wat mijn verbruiksgegevens zijn (nadat jullie ergens die gegevens hadden opgezocht), kwamen jullie medewerkers met cijfers die niet kloppen.
- Een rondblik op jullie website in de periode 22 november 2017 t/m 03 december 2017 leerde dat een aantal knoppen op jullie website niet werkten (die 3 knoppen zijn blijkbaar door jullie 5 of 6 dec 2017 verwijderd).
- Een rondblik op jullie webstie in de periode 22 november 2017 t/m 03 december 2017 leerde dat er een adres op jullie website stond, dat adres is door jullie blijkbaar 05 of 06 december 2017 van jullie website verwijdert.
- Een zoektocht op de website van de Kamer van Koophandel, levert tot op heden 6 dec 2017 geen informatie op over Pronet Advies.
- Toen jullie mij op 22 november 2017 opbelden stelden jullie je voor als Regionale Consumenten Adviesplatform, toen ik doorvroeg kreeg ik eerst als antwoord Pronet (website niet te vinden) en daarna als antwoord Energiemanager (heb daar navraag gedaan).
- Normale overstapservice verleners vermelden hun verdienmodel op hun website, die informatie is tot op heden niet op jullie website te vinden.
- Op 4 december 2017 heeft een goede kennis van mij jullie gemaild met de vraag naar jullie Kamer van Koophandel naam, jullie Kamer van Koophandel nummer en jullie BTW-nummer, tot op heden 6 december 2017 hebben jullie die mail niet beantwoord.
- Op de vraag die ik zelf 04 dec 2017 via jullie facebook pagina stelde, heb ik tot op heden geen antwoord gekregen.
- Jullie verhaal (4 dec 2017) als zou ik iets van 1,5 jaar terug door jullie gebeld zijn en als zou er een "afspraak" zijn dat jullie mij zouden mogen opbellen als er een interessante aanbieding voor mij is, klopt niet.

M.b.t. mijn blogartikel dat heb ik geplaatst 02 december 2017, jullie hebben mij (ondanks dat ik geregistreerd sta in het bel-me-niet register) op 22 november 2017 en 29 november 2017 opgebeld. Ik ben niet over één nacht ijs gegaan.

Ik hecht aan open en eerlijke communicatie, als jullie die open en eerlijke communicatie leveren dan zijn wij on speaking terms.
Als bewijs dat ik aan open en eerlijke communicatie hecht, heb ik dit bericht (en het bericht op mijn weblog) onder eigen naam geplaatst.

Tot zover.

Team Pronet Advies het beste.

Groet Gerrit Hartholt Dedemsvaart.

=======================================================
=======================================================

Groet Gerrit Hartholt
https://nl.linkedin.com/in/gerrithartholt/nl

P.S. Een blogartikel geschreven door mij over All Great Dealz werd juli 2017 benut voor het maken van een kranteartikel in de Volkskrant over All Great Dealz. Het aantal bezoekers van dat blogartikel is eind nov 2017 meer dan 5.000. Bijzonderheid: ruim voordat de Consumentenbond over All Great Dealz berichtte (artikel) had ik er al iets over geschreven op mijn blog.
http://gerrithartholt.blogspot.nl/2017/04/bent-u-ook-benaderd-door-great-dealz.html