woensdag 27 april 2016

Brief Ministerie SZW ontvangen over onterecht gebruik logo SZW door Stichting Pesten op de werkvloer

Omdat er op de website www.congrespestenopdewerkvloer.nl lange tijd het logo van onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stond, heb ik per brief aan het Ministerie van SZW gevraagd of het terecht of onterecht was dat het logo van het Ministerie op die website vermeld stond?

Het antwoord van het Ministerie van SZW was dat het logo van het Ministerie van SZW niet op die website had mogen staan, want er was geen steun toegezegd (in welke vorm dan ook) door het Ministerie voor het congres Pesten op de werkvloer (de congressen Pesten op de werkvloer).

Voor de volledigheid, via de website www.congrespestenopdewerkvloer.nl werden de congressen Pesten op de werkvloer van 11 december 2015 te Groningen Het Coachhuis en 29 januari 2016 te Haarlem Crown Business Center gepromoot.

Nu blijkt dat het logo van het Ministerie van SZW onterecht op deze website vermeld stond, kan de vraag gesteld worden of er voor het plaatsen van de overige logo's wel toestemming was verkregen door Stichting Pesten op de werkvloer?


Supporters van het Congres Pesten op de werkvloer printscreen d.d. 24 jan 2016
Tekst: Supporters van het Congres
Tekst: Zij maken dit congres mede mogelijk!


Brief Ministerie SZW met reactie op informatieve vraag (brief d.d. 15 feb 2016)

==================================================

Aan De heer G. Hartholt
<adres verwijdert>

Datum   15 februari 2016
Betreft   Verzoek om informatie over congressen pesten op de werkvloer

Geachte heer Hartholt,

Omdat u een informatieve vraag heeft willen wij u graag van dienst zijn met onderstaande reactie.

Naar aanleiding van uw brief heeft een medewerker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) contact opgenomen met de stichtingen die het congres over pesten op de werkvloer organiseerden. Zij hebben inderdaad om aanwezigheid minister en financiële ondersteuning gevraagd maar dat is afgewezen. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie van de congressen dat zij destijds op hun website vermeldden dat SZW de congressen mede mogelijk heeft gemaakt. Indien u daar vragen over hebt, kunt u zich tot de organiserende stichtingen wenden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

<handtekening>

Publiek en informatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
==================================================


Brief aan het Ministerie van SZW met informatieve vraag (brief circa d.d. 25 jan 2016)

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt
Ervaringsdeskundige
Initiatiefnemer petitie 'Stop pesten op het Werk!'
Initiatiefnemer actiegroep Stoppestenophetwerk.nu
Initiatiefnemer petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

Zie ook:
1) Twee of meer verschillende versies financieel jaarverslag 2014 Stichting Pesten op de werkvloer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-zijn-er-2-of-meer-versies-van.html
2) Onterecht gebruik logo Ministerie door Stichting Pesten op de werkvloer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-plaatste-stichting-pesten-op-de.html
3) Voorzitter Stichting Pesten op de werkvloer heeft zichzelf benoemd tot deskundig expert:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-heeft-voorzitter-stichting.html
4) Stichting Pesten op de werkvloer beweert dat zij dagelijks slachtoffers pesten op het werk helpen, dat klopt niet:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/helpt-stichting-pesten-op-de-werkvloer.htm
5) Overzicht opvallende teksten van Stichting Pesten op de werkvloer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/opvallende-teksten-stichting-pesten-op.html
6) Stichting Pesten op de werkvloer wil de pestkoppen op het werk belonen:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/stichting-pesten-op-de-werkvloer-wil-de.html
7) Waarom doet Stichting Pesten op de werkvloer zaken met Nolin Uitgevers?:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/waarom-doet-stichting-pesten-op-de.html
8) Wat is de relatie met undercover specialist The Insider?:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/04/wat-is-de-relatie-tussen-stichting.html
9) Op 29 mei 2015 heeft Stichting Pesten op de werkvloer subsidie, op 31 mei 2015 niet meer:
http://stichtingpestenopdewerkvloer.blogspot.nl/2016/05/op-29-mei-2015-heeft-stichting-pesten.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten